Medlemsnyt


Til forsiden
Oplysninger fra bestyrelsen til medlemmerne


På ekstraordinær generalforsamling i april blev det besluttet at opløse klubben
Klubben er blevet nedlagt 4.7.2013